Εξετάσεις Μαρτίου 2020


Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Μαρτίου 2020 σε Αθήνα και Ιωάννινα θα πραγματοποιηθούν από τις 11 Νοεμβρίου 2019 έως και τις 24 Ιανουαρίου 2020. Εάν σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών μετά από την δήλωση συμμετοχής σας δεν λάβετε από εμάς την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς (+30 210 3661020) ή μέσω email: pruefungen-athen@goethe.de. Παρακαλούμε ελέγχετε πάντα και τον κάδο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
Η προθεσμία αναφέρεται μόνο στη δήλωση συμμετοχής σε εξέταση και δεν αφορά την πληρωμή των εξέταστρων.

Goethe Institut Αθήνα