Εξετάσεις Οκτωβρίου/Νοεμβρίου 2021

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Οκτωβρίου 2021 σε Ρόδο και Ιωάννινα θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Μαΐου έως και τις 27 Αυγούστου 2021.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις  Νοεμβρίου 2021 στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Μαΐου έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.
Εάν σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών μετά από την δήλωση συμμετοχής σας δεν λάβετε από εμάς την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: pruefungen-athen@goethe.de. Παρακαλούμε ελέγχετε πάντα και τον κάδο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η προθεσμία αναφέρεται μόνο στη δήλωση συμμετοχής σε εξέταση και δεν αφορά την πληρωμή των εξέταστρων.

Goethe Institut Αθήνα