Νέο πρόγραμμα εξετάσεων Cambridge English

 

19/11/2020

Οι γραπτές εξετάσεις Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools, A2 Key (KET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE) του Cambridge English θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Εξέταση

Ημερομηνία

Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

19 ή/και 20 Δεκεμβρίου 2020

A2 Key (KET) for Schools

19 ή/και 20 Δεκεμβρίου 2020

B1 Preliminary (PET) for Schools

19 ή/και 20 Δεκεμβρίου 2020

B2 First (FCE) for Schools

19 ή/και 20 Δεκεμβρίου 2020

C1 Advanced (CAE)

12 Δεκεμβρίου 2020

C2 Proficiency (CPE)

19 ή/και 20 Δεκεμβρίου 2020

  • Οι αλλαγές στις ήδη ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Cambridge English Δεκεμβρίου 2020 οφείλονται στα ακόλουθα: διευκόλυνση των αναγκών όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις· μέτρα και νομοθεσία σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Δεκεμβρίου 2020 πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω αναλόγως των αναγκών κάθε εξεταστικού κέντρου και οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στις εξεταστικές περιόδους 5 και 6 Δεκεμβρίου 2020 θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

  • T: 2103680000 (Αθήνα), 2310557600 (Θεσσαλονίκη)
  • E: exams@hau.gr

www.hau.gr