Οι εξετάσεις Cambridge English Δεκεμβρίου 2020 μεταφέρονται το Μάιο 2021

03/03/2021

Εξαιτίας των μέτρων και της νομοθεσίας σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 στην Ελλάδα και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Cambridge Assessment English, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις Δεκεμβρίου 2020 μεταφέρονται περαιτέρω για το Μάιο 2021. Όλοι οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι Δεκεμβρίου 2020 για τις εξετάσεις Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE) θα μεταφερθούν αυτομάτως στις εξετάσεις Μαΐου 2021.

Για νέες ημερομηνίες διεξαγωγής και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.  

www.hau.gr