Υποστηρίζοντας τους καθηγητές

Για τους καθηγητές και τα σχολεία μας 

Νιώθουμε τη δέσμευση να υποστηρίξουμε τα εξεταστικά κέντρα, τα σχολεία, τους καθηγητές και τους μαθητές σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. 

Συλλέξαμε το διαθέσιμο υλικό, ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτό και να υποστηρίξετε τους μαθητές σας, καθώς προσαρμόζεστε γρήγορα στους νέους τρόπους διδασκαλίας (εξ' αποστάσεως).

Supporting every teacher