Βιβλιοθήκη

21ST Century Reading - Level...
National Geographic Learning
Close Up B2 (2nd Edition)
National Geographic Learning
Burlington Webkids 3
BURLINGTON BOOKS
Ahead with Μovers
Ahead Books

Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  •   Ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων  Τα αποτελέσματα MET Ιουνίου-Ιουλίου 2018 του MLA θα είναι διαθέσιμα ως ακολούθως: Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέσω της πλατφόρμας Orfeas: 22 Αυγούστου 2018 Για μεμονωμένους υποψήφιους μέσω του ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: 22 Αυγούστου 2018 Για όλους τους υποψήφιους μέσω του ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:...
  • Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Οκτωβρίου 2018 σε Ιωάννινα και Ρόδο θα πραγματοποιηθούν έως τις 07 Σεπτεμβρίου2018. Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Νοεμβρίου 2018 σε Αθήνα και Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθούν έως τις 28 Σεπτεμβρίου2018. Εάν σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών μετά από την δήλωση συμμετοχής σας δεν λάβετε από εμάς την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, παρακαλούμε επικοινωνήσ...