Βιβλιοθήκη

Close-Up B1+ (2nd Edition )
National Geographic Learning
ECPE Honors
BURLINGTON BOOKS
WORLD WONDERS 3
National Geographic Learning
Revised New Trends
BURLINGTON BOOKS

Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • Δείτε το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Ετήσιο Πρόγραμμα εξετάσεων 2018-2019   www.ifa.gr
  • Aπό το Σεπτέμβριο του 2017, το Cambridge Assessment English καθιέρωσε νέες ονομασίες για τις εξετάσεις, ενώ με την ονομασία Cambridge English Qualifications αναφερόμαστε στο σύνολο των πιστοποιητικών που εξετάζουν σε βάθος τη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για να γίνει πιο κατανοητή και προφανής η μετάβαση από τη μία εξέταση στην επόμενη, χρησιμοποιούμε το επίπεδο CEFR στην αρχή της ονομασίας, για κά...