Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • Aπό το Σεπτέμβριο του 2017, το Cambridge Assessment English καθιέρωσε νέες ονομασίες για τις εξετάσεις, ενώ με την ονομασία Cambridge English Qualifications αναφερόμαστε στο σύνολο των πιστοποιητικών που εξετάζουν σε βάθος τη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για να γίνει πιο κατανοητή και προφανής η μετάβαση από τη μία εξέταση στην επόμενη, χρησιμοποιούμε το επίπεδο CEFR στην αρχή της ονομασίας, για κά...
  • 21/11/2018 Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για εξετάσεις υψηλού επιπέδου, το Michigan Language Assessment διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα στο Michigan English Test (MET) η οποία έλαβε υπόψη τις απόψεις όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις.  Κατόπιν αυτής της έρευνας, το Michigan Language Assessment ανακοίνωσε σειρά αλλαγών στο MET. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο 2019. Το MET θα εξα...