Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • 21/11/2018 Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για εξετάσεις υψηλού επιπέδου, το Michigan Language Assessment διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα στο Michigan English Test (MET) η οποία έλαβε υπόψη τις απόψεις όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις.  Κατόπιν αυτής της έρευνας, το Michigan Language Assessment ανακοίνωσε σειρά αλλαγών στο MET. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο 2019. Το MET θα εξα...
  • Αγαπητοί/ές  συνάδελφοι, από τον Ιανουάριο του 2019 το προφορικό μέρος της εξέτασης ÖSD Zertifikat A2 για ενήλικες και ÖSD KID A2 για παιδιά και εφήβους θα προσφέρεται ως εξέταση με δύο συνυποψήφιους. Η δομή των εξετάσεων παραμένει ίδια: Άσκηση 1: παραμένει μονόλογος (ο κάθε υποψήφιος κάνει έναν μονόλογο παρουσιάζοντας τον εαυτό του και οικεία θέματα). Άσκηση 2: παραμένει διάλογος (διεξά...