Νέα Άρθρα

  • Sylvia Karastathi interviews Kieran Donaghy, one of the plenary speakers at the 39th Annual International Convention: “Be Creative and Inspire!”
    Originally Published in the TESOL Greece Newsletter - Issue 136   -Why is empathy an important concept for today's teaching community? The key researchers in the field of social and emotiona...
  • Sophia Mavridi interviews Nicky Hockly, one of the plenary speakers at the 39th Annual International Convention: “Be Creative and Inspire!”.
      Originally Published in the TESOL Greece Newsletter - Issue 135 Nicky is Director of Pedagogy of The Consultants-E, and has been teaching since 1987. She is author of several prize-winning meth...
  • Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία 24.02.2018, 10.00’ - 18.00’ | IFG Η Γαλλία είναι η τέταρτη χώρα υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία,...
  • ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΣ
    Αναδημοσίευση από την Καθημερινή ...Η έρευνα Η χρήση του Διαδικτύου είναι πλέον ευρύτατη στα παιδιά, και αφορά πλέον και τις ηλικίες του δημοτικού (ακόμα και νωρίτερα), ενώ πριν από μερικά χρόνια μιλο...

Εξετάσεις