Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • Οι επιτυχόντες της εξεταστικής DELE Απριλίου 2017 και Μαίου 2017 μπορούν να να παραλαμβάνουν τα διπλώματά τους από την Γραμματεία. Ωράριο παραλαβής: Δευτέρα και Τετάρτη : 10:00-13:00 και 16:00-17:30. Εγγραφές μέχρι 28 Μαρτίου για τις εξετάσεις Μαΐου 2018. Δείτε τα αποτελέσματα εξετάσεων εξεταστικής Οκτωβρίου 2017.Instituto Cervantes Atenas
  • 4 Σεπτεμβρίου 2017 Από την εξεταστική του Δεκεμβρίου 2017 και στο εξής, το MSU καταργεί την προϋπόθεση των υποψηφίων να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 12 από τους 25 βαθμούς σε όλες τις ενότητες των εξετάσεων του CELP με σκοπό την επιτυχή απόκτηση του πτυχίου. Το συγκεκριμένο απλουστευμένο σύστημα βαθμολόγησης χρησιμοποιείται ήδη για τις εξετάσεις του CELC και εφαρμόζεται πλέον και για τα δύο πτυχία. Ε...