Νocn Εξεταστική Μαΐου 2020

 

Οι γραπτές εξετάσεις NOCN για την εξεταστική Μαΐου 2020 θα διεξαχθούν στις 23/5/2020.  

 

 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της εξεταστικής Δεκεμβρίου 2019,  

αυτά θα είναι διαθέσιμα έως τέλος Φεβρουαρίου 2020. 

 

Για πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις NOCN επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.examsesol.gr