Οι εξετάσεις Cambridge English: Young Learners ανανεώνονται από τον Ιανουάριο του 2018

Η τακτική αναθεώρηση των εξετάσεών μας, διασφαλίζει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καθηγητών και των μαθητών και ότι αντικατοπτρίζουν την πιο σύγχρονη έρευνα στη γλωσσική εκμάθηση και πιστοποίηση.

Η ανανεωμένη εξέταση Cambridge English: Young Learners θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους από τον Ιανουάριο του 2018. Δείτε αναλυτικά τι έχει αλλάξει: 


Cambridge English: Starters προδιαγραφές εξέτασης (ανανέωση από το 2018, στα Αγγλικά)

Cambridge English: Movers προδιαγραφές εξέτασης (ανανέωση από το 2018, στα Αγγλικά)

Cambridge English: Flyers προδιαγραφές εξέτασης (ανανέωση από το 2018, στα Αγγλικά)

 

Cambridge English