Οι ονομασίες των εξετάσεων αλλάζουν

Aπό το Σεπτέμβριο του 2017, το Cambridge Assessment English καθιέρωσε νέες ονομασίες για τις εξετάσεις, ενώ με την ονομασία Cambridge English Qualifications αναφερόμαστε στο σύνολο των πιστοποιητικών που εξετάζουν σε βάθος τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για να γίνει πιο κατανοητή και προφανής η μετάβαση από τη μία εξέταση στην επόμενη, χρησιμοποιούμε το επίπεδο CEFR στην αρχή της ονομασίας, για κάθε εξέταση. Για παράδειγμα, η εξέταση Cambridge English: First (FCE) ονομάζεται πλέον B2 First. Έτσι, θα σταματήσουμε σταδιακά να χρησιμοποιούμε συντομογραφίες για να περιγράψουμε τις εξετάσεις μας.

Μπορείτε να δείτε πώς αλλάζουν οι ονομασίες των Cambridge English Qualifications στον παρακάτω πίνακα:

Cambridge English Qualifications - για υποψηφίους σχολικής ηλικίας

Προηγούμενη ονομασία

Νέα ονομασία

Cambridge English: Starters (YLE Starters)

Pre A1 Starters

Cambridge English: Movers (YLE Movers)

A1 Movers

Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)

A2 Flyers

Cambridge English: Key for Schools (KET for Schools)

A2 Key for Schools

Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools)

B1 Preliminary for Schools

Cambridge English: First for Schools (FCE for Schools)

B2 First for Schools

Cambridge English: Advanced (CAE)

C1 Advanced

Cambridge English: Proficiency (CPE)

C2 Proficiency


Cambridge English Qualifications - για ενήλικες

Προηγούμενη ονομασία

Νέα ονομασία

Cambridge English: Key (KET)

A2 Key

Cambridge English: Preliminary (PET)

B1 Preliminary

Cambridge English: First (FCE)

B2 First

Cambridge English: Advanced (CAE)

C1 Advanced

Cambridge English: Proficiency (CPE)

C2 Proficiency


Cambridge English Qualifications - για τον επαγγελματικό χώρο

Προηγούμενη ονομασία

Νέα ονομασία

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)

B1 Business Preliminary

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)

B2 Business Vantage

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

C1 Business Higher


Η αλλαγή στις ονομασίες των εξετάσεων θα υλοποιηθεί εξ' ολοκλήρου σε βάθος χρόνου, άρα για το επόμενο χρονικό διάστημα πιθανόν να συναντάτε και τις προηγούμενες ονομασίες.

Τα Cambridge English Qualifications εξετάζουν τις γνώσεις Αγγλικών σε βάθος, κάνοντας ταυτόχρονα την εκμάθηση ευχάριστη, αποτελεσματική και ανταποδοτική. Οι εξετάσεις είναι σχεδιασμένες, ώστε η κάθε εξέταση να χτίζει πάνω στις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο επίπεδο. Μέσα από τις εξετάσεις μας, οι μαθητές αποκτούν γερές βάσεις στα Αγγλικά και βελτιώνουν τις γνώσεις τους βήμα-βήμα.

Cambridge English