Πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE

31/08/2017

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του CaMLA θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

Eξέταση

Ημερομηνία

Περίοδος εγγραφών

ECCE

9 Δεκεμβρίου 2017

1/9/2017 – 30/9/2017

ECPE

10 Δεκεμβρίου 2017

1/9/2017 – 30/9/2017

 

www.hau.gr