Πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE

01/02/2018

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του CaMLA θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

Περίοδος εγγραφών

ECCE

19 Μαΐου 2018

01/02/2018-28/02/2018

ECPE

20 Μαΐου 2018

01/02/2018-28/02/2018

 

www.hau.gr