Πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE

30/08/2019

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

Περίοδος εγγραφών

ECCE

7 Δεκεμβρίου 2019 

02/09/2019-30/09/2019

ECPE

8 Δεκεμβρίου 2019

02/09/2019-30/09/2019

www.hau.gr