Προσκλήσεις για τις εξετάσεις Μαΐου 2018

Προσοχή : Οι προσκλήσεις για τις προφορικές εξετάσεις Αθηνών B2,C1,C2 θα ανακοινωθούν τέλη Μαΐου 2018

Πληκτρολογείτε Ονοματεπώνυμο και έτος γεννήσεως ή κωδικό υποψηφίου

CIEP DELF DALF  |   SORBONNE

www.ifa.gr