ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Η Γαλλική γλώσσα μιλιέται από περισσότερους από 220 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Ταυτόχρονα, είναι η επίσημη γλώσσα σε 32 χώρες σε 5 ηπείρους, η δεύτερη γλώσσα σε διδασκαλία στον κόσμο και η τρίτη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο Wikipédia. Μαζί με τα αγγλικά και τα γερμανικά, είναι η επίσημη γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρεις έδρες της : Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο.

Τα γαλλικά είναι παράλληλα, μια από τις έξι γλώσσες εργασίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια από τις δύο γλώσσες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και μια από τις επίσημες γλώσσες της Αφρικανικής Ένωσης. Ο αριθμός όσων μαθαίνουν γαλλικά αυξήθηκε κατά 2% ετησίως από το 2007 ως το 2010, παρά την πτώση που σημειώθηκε στην Ευρώπη*.

* Από την Έκθεση για την γαλλική γλώσσα στον κόσμο το 2010, που δημοσιεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ).

Δείτε τους "10 λόγους που μιλάω γαλλικά"

Δείτε τους "17 λόγους για τους οποίους γονείς και διευθυντές επιλέγουν τα γαλλικά"

 

Προτεινόμενο υλικό για αξιοποίηση

• « Η γαλλική γλώσσα ανοίγει ορίζοντες στον κόσμο », από το Ανώτατο Συμβούλιο για την Γαλλική Γλώσσα. Κεπμπέκ. Καναδά :

Ένα μοντάζ εικόνων με απλά κείμενα. Η κατανόηση των κειμένων υποστηρίζεται από τις εικόνες. Εύκολο, σαφές για τους μαθήτες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και των πρώτων του γυμνασίου (Α2).

http://www.youtube.com/watch?v=nxjZ4Q_BpkU

• Η Γαλλοφωνία με απλά λόγια για τα παιδιά, Mon quotidien, ειδική έκδοση τις 20ης Μαρτίου 2013 :

Η εφημερίδα των μαθητών δημοτικού και των εφήβων με επίπεδο A1/A2.

http://www.francophonie.org/Mon-Quotidien-numero-special-20.html

• Βίντεο « Τα γαλλικά είναι μια ευκαιρία ! », από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, Ιούλιος 2012 :

Ελληνικές προσωπικότητες γίνονται πρέσβεις της γαλλικής γλώσσας (Β1/Β2).

http://www.youtube.com/watch?v=W8CZmOnHhzQ&feature=youtu.be

• « Τα γαλλικά είναι μια ευκαιρία !», έντυπο του ΔΟΓ:

Περιεχόμενο : διαστάσεις και διαφορετικές όψεις της γαλλοφωνίας στον κόσμο, εκπαίδευση, επιμόρφωση, οικονομία, αξίες της Θεσμικής γαλλοφωνίας (B1/B2).

Κατεβάστε το έντυπο: TA ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! | Κατεβάστε το argumentaire

www.ifa.gr