ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες

 • Λιανικό Εμπόριο (κρεοπωλεία, βιβλιοπωλεία, φαρμακεία, εμπόριο ρούχων & υποδημάτων, αρτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.ά.)
 • Εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food,  καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, bar restaurant κ.ά.)
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, γενική/τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια)
 • Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Βασικά χαρακτηριστικά Δράσης

 • Προϋπολογισμός πρότασης από 10.000 έως 150.000€
 • Επιδότηση 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Οι ηλεκτρονικές υποβολές των επενδυτικών σχεδίων θα διαρκέσουν από 27/2/2019 έως 09/05/2019.
 • Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα έως 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω κλάδους, θα πρέπει να:

1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έναρξη έως 31/12/2015)

2. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ' όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων

3. έχουν κατ' ελάχιστον τις παρακάτω Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης (2018), ως εξής:

 • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85,88): 3 ΕΜΕ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης περιλαμβάνονται:

1) Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Παρεμβάσεις για:

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
 • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμεΑ

2) Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
 • προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ

3) Μεταφορικά Μέσα

 • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
 • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

4) Ψηφιακή Προβολή (Google Ads, Facebook ads, Instagram ads, YouTube κλπ.)

5) Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

6) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

7) Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου


Η DATA RC διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι συνεχείς εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και οι διαδικασίες διαχείρισης των προγραμμάτων απαιτούν διαρκή εγρήγορση, επισταμένη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων, συσσωρευμένη εμπειρία και ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων.

Οι συνεργασίες μας με μεγάλες επιχειρήσεις εθνικής και διεθνούς εμβέλειας αλλά και με φορείς της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης μαρτυρούν την ικανότητα συστηματικής προσέγγισης κάθε έργου και την επίτευξη των σκοπών και των ζητούμενων αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση και τη δυνατότητα συμμετοχής σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.datarc.gr, να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 2610 622 027 και 2611 100 200 ή να αποστείλετε e-mail στην