ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά και θα ήθελα μια άσκηση για την Πρώτη Ημέρα της Τάξης. Θα ήθελα να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σε διαφορετικά Επίπεδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι καλό η Πρώτη Ημέρα της Τάξης να έχει 'χρώμα' και ενδιαφέρον για να δώσει κίνητρα στους μαθητές μας. Μια άσκηση λοιπόν που μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε σε Επίπεδα Α1+, καθώς και με παιδιά 9+ και σε όλες τις ξένες γλώσσες, και στα ελληνικά ως ξένη γλώσσα.

ΤΙΤΛΟΣ: "Το γράμμα του Αλφαβήτου που μου αρέσει"

ΕΠΙΠΕΔΟ: Τζούνιορ Β+ - Β κανονική

ΥΛΙΚΑ:  Οι μαθητές θα χρειαστούν ένα λευκό Α4 χαρτί. Θα τους το δώσετε

              ΠΡΙΝ αρχίσετε τις οδηγίες σας για την άσκηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:

1.Θέλω να σκεφτείτε το γράμμα του Αλφαβήτου που σας αρέσει. Αν δεν έχετε ένα 'αγαπημένο' γράμμα, τότε ένα οποιοδήποτε γράμμα από το αγγλικό/γαλλικό/ισπανικό/ιταλικό, κλπ.αλφάβητο.

2.Μετά, στο λευκό Α4 χαρτί, γράψτε το γράμμα αυτό όσο πιο μεγάλο μπορείτε. Δεν πρέπει να είναι το κεφαλαίο γράμμα, αλλά  το μικρό, π.χ. το μικρό "β", όχι το  κεφαλαίο "Β".  Μετά, διακοσμήστε το ό,πως θέλετε. Έχετε 4 λεπτά. (Στα υψηλότερα Επίπεδα, μπορείτε να αφήσετε τους μαθητές/μαθήτριες να επιλέξουν το κεφαλαίο γράμμα. )

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 

Όταν τελειώσει ο χρόνος, ζητείστε από τους μαθητές σας να  κρατήσουν το Α4 μπροστά τους και αρχίστε να κινήστε μέσα στην Τάξη κάνοντας τις παρακάτω ερωτήσεις. Επιλέγετε τους μαθητές σας στην τύχη και όχι τον ένα/τη μία μετά τον άλλο/άλλη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β- Α Κανονική:

"Πως σε λένε;"

"Ποιο γράμμα είναι;"

"Πες μου μία λέξη που να αρχίζει με αυτό το γράμμα."

(Ζητείστε από όλους τους μαθητές σας να δώσουν χρόνο στον συμμαθητή/συμμαθήτρια τους να απαντήσει και μετά δώστε την ευκαιρία σε 1 -3 να πουν και άλλες λέξεις που αρχίζουν με αυτό το γράμμα, π.χ. "μ" = "μπάλλα", "μήλο", κλπ.).

Β Κανονική:

"Πως σε λένε;"

"Ποιο γράμμα είναι;"

"Πες μου ένα ουσιαστικό/ρήμα που να αρχίζει με αυτό το γράμμα."

Α2+

"Πως σε λένε;"

"Ποιο γράμμα είναι;"

"Γιατί διάλεξες αυτό το γράμμα;"

"Τι έχεις ζωγραφίσει;" "Γιατί;"

"Πες μου ένα ουσιαστικό/ρήμα που να αρχίζει με αυτό το γράμμα."

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,  ζητείστε από τους μαθητές της Β Κανονικής και Α2+ να χρησιμοποιήσουν το ουσιαστικό ή το ρήμα που θα πουν γράφοντας μία ολόκληρη πρόταση στην ξένη γλώσσα που τους διδάσκετε. Αυτό θα το ζητήσετε από όλους τους μαθητές της Τάξης.

ΕΠΙΠΕΔΑ Β1 - Γ2:

Μπορείτε με άνεση να χρησιμοποιήσετε την άσκηση αυτή και με τα υψηλότερα Επίπεδα. Στην δική τους περίπτωση, θα ζητήσετε 2-3 επίθετα, ή ρήματα που να δηλώνουν κίνηση,  ή αισθήματα, κλπ.

Σαν άσκηση Προφορικού Λόγου, μπορείτε να ζητήσετε από τους σπουδαστές σας να εργαστούν ανά ζεύγη και να "αναλύσουν" ή να κάνουν κριτική (θετική) του σχέδιου ή της ζωγραφικής που έχει δημιουργήσει το ταίρι τους.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:

Γλωσσικοί στόχοι:

Προφορικός Λόγος:

Οι μαθητές/μαθήτριες "συστήνουν" τον εαυτό τους, λένε ποιο γράμμα  έχουν διαλέξει και, στα υψηλότερα Επίπεδα, γιατί το έχουν διαλέξει και για τον τρόπο που το έχουν ζωγραφίσει.  

Λεξιλόγιο:

Μια γρήγορη υπενθύμιση/επανάληψη λεξιλογίου υψηλής συχνότητας.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα Επίπεδα ΤΖΟΥΝΙΟΡ και Α Κανονική ζητάμε από τους μαθητές να σκεφτούν μία ΛΕΞΗ, όχι ξεχωριστά τα Μέρη του Λόγου γιατί δεν έχουν αυτή τη γνώση ακόμη.)

Γραπτός Λόγος:

Οι μαθητές/μαθήτριες της Β Κανονικής+ έχουν τη δυνατότητα να μας δώσουν και ένα δείγμα του επιπέδου τους στον γραπτό λόγο, κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ την Πρώτη Ημέρα Τάξης, γιατί μας δίνει μια πιο            ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων τους.

Κοινωνικές Δεξιότητες:

Διάλογος (σύντομος) με άτομα που γνωρίζουν τη φορά. Εξήγηση 'προσωπικών' επιλογών. 

Πολλαπλές Νοημοσύνες :

Διαπροσωπική, Ενδοπροσωπική, Γλωσσική, Οπτική/Χωροταξική.

Δεξιότητες 21ου αιώνα:

Δημιουργικότητα, φαντασία, ευελιξία.

 

Ευχές για μια δημιουργική και χαρούμενη νέα σχολική χρονιά,

Suzanne και Λιλίκα

  

Υ.Γ.

Δείγμα από την Norma Murdock-Σίμου