ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι δραστηριότητες που προτείνετε είναι σχεδόν πάντα για τους μαθητές μας. Θα ήθελα καμιά φορά και δραστηριότητες για εμάς τους ίδιους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλή καλή ιδέα και, τώρα το καλοκαίρι, όταν ξεκουραζόμαστε λίγο, είναι μια καλή περίοδος για λίγο στοχασμό και για ασκήσεις αυτογνωσίας. Η άσκηση που προτείνουμε, μας βοηθάει να κάνουμε μια ενδοσκόπηση και αυτο-αξιολόγηση για προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση.

ΤΙΤΛΟΣ: «Τα δυνατά μου σημεία»

YΛΙΚΑ:  Ένα λευκό Α4 χαρτί

ΟΔΗΓΙΕΣ
1.Διαλέξτε μία ώρα που είσαστε μόνοι και ήρεμοι.
2.Χρησιμοποιήστε το Α4 χαρτί και σχεδιάστε τον αντίχειρά σας. Ακολουθήστε το δείγμα.
3.Στοχαστείτε και με "τα μάτια του νου" δείτε τον εαυτό σας μέσα στην Τάξη για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά, ξεκινώντας από το εσωτερικό του αντίχειρα, γράψτε τα δυνατά σας χαρακτηριστικά ως καθηγητή/τρια, π.χ. χιούμορ, δημιουργική, κλπ.
4.Τρεις μήνες μετά, κάντε την δραστηριότητα ξανά μαζί με ένα/μία συνάδελφο.

ΣΤΟΧΟΙ:

*Ενσυναίσθησηè Προσωπική αξία: αντίληψη & εξέλιξη.

*Αυτο-πεποίθηση.

*Ανάπτυξη στοχαστικής ικανότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα και με μαθητές επιπέδου Β1+  όταν θα έχουν περάσει τουλάχιστον 4 μήνες από την αρχή του σχολικού έτους.

Στην περίπτωση αυτή, θα ζητήσετε από τους μαθητές σας να γράψουν τα δυνατά τους σημεία είτε ως άτομα, είτε ως μαθητές.  Μετά,

Α. Θα τους ζητήσετε να εργαστούν ανά  ζεύγη,  και

Β.  Να ανταλλάξουν το σχέδιο τους και να συζητήσουν την αυτο-αξιολόγησή

      τους.  Μπορούν να προτείνουν δυνατά σημεία στο ταίρι τους.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:

*Επικοινωνία, προφορικός λόγος

*Στοχαστικη Αυτο-Αξιολογηση/Αυτο-Εκτίμηση

*Αλληλο-εκτίμησ

 

ΔΕΙΓΜΑ

 

 

Suzanne Antonaros and Lilika Couri

www.etc-seminars.gr

AUGUST 2018