Θα βοηθούσε πολύ αν είχαμε και μερικές ασκήσεις στα ελληνικά. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρουν ασκήσεις σχετικά με το γραπτό λόγο για Επίπεδα Β1+

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Στα ελληνικά λοιπόν για τους καθηγητές/τριες όλων των άλλων γλωσσών. Η άσκηση αυτή είναι ειδικά για τον γραπτό λόγο για Επίπεδα Β1+. Ειδικότερα, μία άσκηση που βοηθάει τους μαθητές/τριες μας να διαβάσουν προσεκτικά και σταδιακά τις οδηγίες, να κάνουν

*καταιγισμό ιδεών ( brainstorming),

*να κρατήσουν σημειώσεις,

*να τις ιεραρχήσουν, και επομένως να σχηματίσουν ένα πλάνο, και

*να εκφράσουν τις ιδέες τους.  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστολές (emails) και για περιγραφικές-αφηγηματικές εκθέσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ: Β1+

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Καταιγισμός ιδεών, κράτηση σημειώσεων, ιεράρχηση, συγγραφή επιστολής.

ΧΡΟΝΟΣ: 12-15 λεπτά

ΥΛΙΚΑ: Κανένα ειδικά

 

ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

1. Δακτυλογραφήστε και φωτοτυπήστε τις οδηγίες της άσκησης.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Σκεφθείτε την επόμενη εβδομάδα και σημειώστε ό,τι σημαντικό έχετε να κάνετε, π.χ., άτομα που πρέπει να δείτε, εργασίες που πρέπει να τελειώσετε, κλπ., κλπ.

2.  Ξαναδιαβάστε τις σημειώσεις σας και αριθμήστε τις σύμφωνα με την προτεραιότητά τους ή πόσο σημαντικές είναι.

3.  Γράψτε ένα σύντομο γράμμα στην καθηγήτριά σας, εξηγώντας της γιατί  δεν μπορείτε να πάτε στην συνάντηση της Θεατρικής Λέσχης που έχει κανονίσει για την επόμενη Πέμπτη.

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ:

Α. Δώστε ένα αντίτυπο των οδηγιών της άσκησης  σε κάθε μαθητή/τρια.

Ζητείστε τους ΝΑ ΜΗΝ αρχίσουν να γράφουν ΜΕΧΡΙ να τελειώσετε τις οδηγίες σας.

Β. Αρχίστε από τον αρ. 1 παρακάτω. Διαβάστε τις οδηγίες του φωναχτά και δώστε ένα δικό σας παράδειγμα. Αφού τελειώσετε, ζητείστε από 1- 2 μαθητές να κάνουν το ίδιο (μία-δύο λέξεις ή φράσεις αρκούν, π.χ   οδοντογιατρός, ψώνια, κλπ.).

1. Σκεφθείτε την επόμενη εβδομάδα και σημειώστε ό,τι σημαντικό έχετε να κάνετε, π.χ., άτομα που πρέπει να δείτε, εργασίες που πρέπει να τελειώσετε, κλπ., κλπ.

Γ. Καθώς δίνετε το παράδειγμα σας, γράφετε τις ιδέες σας σε κάθετη φορά, καθώς τις θυμόσαστε, στον πίνακα. Δώστε χρόνο για 1-2 παραδείγματα από τους μαθητές/τριες σας και μετά προχωρήστε στον    αρ. 2 των οδηγιών.

2.  Ξαναδιαβάστε τις σημειώσεις σας και αριθμήστε τις σύμφωνα  με την προτεραιότητά τους ή πόσο σημαντικές είναι.

Δ. Στον πίνακα, διαβάστε τις σημειώσεις σας και αριθμήστε τις σύμφωνα με την προτεραιότητά τους ή πόσο σημαντικές είναι. Ζητείστε και από τους μαθητές σας να κάνουν το ίδιο. Και, προχωρήστε στον αρ, 3 των οδηγιών.

3.  Γράψτε ένα σύντομο γράμμα στην καθηγήτριά σας, εξηγώντας της γιατί  δεν μπορείτε να πάτε στην συνάντηση της Θεατρικής  Λέσχης που έχει κανονίσει για την επόμενη Πέμπτη.

Ε. Ρωτήστε τους μαθητές σας εάν έχουν κάποια ερώτηση. Περιμένετε   λίγο. Απαντήστε στις ερωτήσεις, εάν υπάρχουν, και μετά  ζητείστε από     τους μαθητές σας να αρχίσουν να γράφουν, λέγοντας τους ότι έχουν        10-12λεπτά (εξαρτάται από το Επίπεδο και το ειδικό προφίλ της Τάξης. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η άσκηση αναφέρεται σε ένα ΣΥΝΤΟΜΟ e-mail ή επιστολή.)

Ζ. Μόλις συμπληρωθούν τα 10-12 λεπτά, ζητείστε από τους μαθητές σας να σταματήσουν, ακόμη και εάν δεν έχουν τελειώσει την επιστολή.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι εξασκούνται και σταδιακά μπορούν να ελέγχουν μόνοι τους την δική τους διαχείριση χρόνου.

Ζητείστε από τους μαθητές σας να ξαναδιαβάσουν (to proofread) την επιστολή τους και να διορθώσουν ό,ποιο λάθος αντιληφθούν.

Η.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΤΑΞΗ (REPORT BACK):[1]

Ζητείστε από 3-4 μαθητές σας (ανάλογα με τον συνολικό αριθμό τωνμαθητών σας), να διαβάσουν την επιστολή τους στην υπόλοιπη Τάξη.

Ζητείστε τους να αρχίσουν από τον δικό τους καταιγισμό ιδεών και να διαβάσουν τις σημειώσεις τους, όπως τις έγραψαν, μετά την ιεράρχηση, κλπ. και ΜΕΤΑ την επιστολή τους.

Χειροκροτείστε τον κάθε μαθητή και μαθήτρια όταν τελιεώσουν την ανάγνωση της επιστολής τους.

Επειδή είμαστε στο Στάδιο της Εμπέδωσης ΔΕΝ διορθώνουμε λάθη. Αυτό θα το κάνετε αργότερα, αφού συλλέξετε τα γραπτά των μαθητών. Εάν όμως κάποιος μαθητής/τρια αντιληφθεί κάποιο λάθος, τους ζητάμε να περιμένουν να ολοκληρώση ο/η συμμαθητής/τριά τους και μετά να αναφερθούν στο "λάθος", κάνοντας ΑΠΛΑ την διόρθωση.

Καλή διασκέδαση,

Suzanne & Λιλίκα[1] Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  γίνεται πάντα για τις δύο Παραγωγικές  Γλωσσικές Δεξιότητες, τον Προφορικό Λόγο και τον Γραπτό Λόγο, έτσι ώστε

να ολοκληρωθεί η άσκηση. Στον μεν Προφορικό Λόγο, κατά τη διάρκεια της Αναφοράς στην Τάξη, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυθεντικά την ξένη γλώσσα, στον δε Γραπτό Λόγο, κάνουν Αναφορά στην Τάξη διαβάζοντας φωναχτά ό,τι έχουν γράψει και τους επιβραβεύουμε πάντα με χειροκρότημα.