Εκδηλώσεις

ΙNTERNATIONAL PUBLISHERS EXHIBITIONS Spring 2018 Exhibitions
Tesol Greece - 39th ​Annual International Convention
3- 4th March 2018 Be Creative and Inspire!
5η Ημερίδα ÖSD Αθήνα
Αθήνα : Κυριακή 4 Φεβρουαρίου - Σχολή Μωραίτη
Colloquium on Young Learners with the support of
21- 22 October 2017 Innovations in ELT for children and teenagers
NTERNATIONAL PUBLISHERS EXHIBITIONS Autumn 2017 Exhibitions