Βιβλιοθήκη

Great Wonders 1
National Geographic Learning
Burlington Webkids Β1
BURLINGTON BOOKS
Perspectives on Proficiency
BURLINGTON BOOKS
Happy World 1
National Geographic Learning

Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Οκτωβρίου 2018 σε Ιωάννινα και Ρόδο θα πραγματοποιηθούν έως τις 07 Σεπτεμβρίου2018. Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Νοεμβρίου 2018 σε Αθήνα και Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθούν έως τις 28 Σεπτεμβρίου2018. Εάν σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών μετά από την δήλωση συμμετοχής σας δεν λάβετε από εμάς την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, παρακαλούμε επικοινωνήσ...
  • Ημερομηνίες Εξετάσειων CELI 2019 Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών