Βιβλιοθήκη

Helbling Shakespeare Series
HELBLING
The Thinking Train
HELBLING
Helbling - Grammar Gym 1
HELBLING
Helbling - Grammar Practice
HELBLING

Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • 22/03/2021 Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητών και σύμφωνα με τη δέσμευσή της να υποστηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει μια επιπλέον ημερομηνία για την εξέταση Cambridge English C2 Proficiency (CPE). Το γραπτό μέρος αυτής της εξέτασης θα διεξαχθεί ως ακολούθως: Εξέταση Εξεταστική Ημερομηνία Εξεταστικά Κέντρα...
  • 08/03/2021 Οι εξετάσεις ECCE και ECPE δεν θα διεξαχθούν τον Μάρτιο 2021 όπως είχε ανακοινωθεί. Μετά την αναβολή των ανωτέρω εξεταστικών περιόδων, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις ECCE/ECPE Μαρτίου 2021 θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2021 αντιστοίχως. Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως: www.hau.gr