Βιβλιοθήκη

Burlington Mindset B1
BURLINGTON BOOKS
Burlington Jet! ONE-YEAR
BURLINGTON BOOKS
Great Wonders 1
National Geographic Learning
Happy World 1
National Geographic Learning

Νέα Άρθρα

Εξετάσεις

  • Για τους καθηγητές και τα σχολεία μας  Νιώθουμε τη δέσμευση να υποστηρίξουμε τα εξεταστικά κέντρα, τα σχολεία, τους καθηγητές και τους μαθητές σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.  Συλλέξαμε το διαθέσιμο υλικό, ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτό και να υποστηρίξετε τους μαθητές σας, καθώς προσαρμόζεστε γρήγορα στους νέους τρόπους διδασκαλίας (εξ' αποστάσεως). Supporting every teacher...
  • 30/03/2020 Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως: Eξέταση Ημερομηνία Περίοδος εγγραφών ECCE 27 Iουνίου 2020 23/1/2020 - 3/4/2020 ECPE 28 Ιουνίου 2020 23/1/2020 - 3/4/2020 Οι αλλαγές στις ήδη ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των ECCE και ECPE Μαΐου 2020 οφείλονται στα μέτρα που εφαρμόζονται προκειμέ...