Μόνιμες στήλες

Lilika Couri-Suzanne Antonaros
Lilika Couri-Suzanne Antonaros

Suzanne Antonaros and Lilika Couri have conducted teacher development and foreign language school management seminars in Greece and abroad as co-directors of EDUCATIONAL & TRAINING CONSULTANTS. They are co-authors of On Stage, 1 (Athens, 1997), of Playway to English, Pre-Junior and Junior A, (L. Couri, H. Puchta, G. Gerngross), Cambridge University Press & Edition Helbling, 1997 & 2000, and of Teaching Young Learners: Action Songs, Chants and Games, Teachers' Resource Book and Portfolio 1, 2, 3, (L. Couri), Express Publishing, 2003, The Teacher As Manager and Making Your Lessons Memorable, Express Publishing, 2009. They are founding and active members of TESOL Greece and have served on its Board.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά και θα ήθελα μια άσκηση για την Πρώτη Ημέρα της Τάξης. Θα ήθελα να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σε διαφορετικά Επίπεδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι καλό η Πρώτη Ημέρα της Τάξης να έχει 'χρώμα' και ενδιαφέρον για να δώσει κίνητρα στους μαθητές μας. Μια άσκηση λοιπόν που μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε σε Επίπεδα Α1+, καθώς και με παιδιά 9+ και σε όλες τις ξένες γλώσσες, και στα ελληνικά ως ξένη...