Μόνιμες στήλες

Lilika Couri-Suzanne Antonaros
Lilika Couri-Suzanne Antonaros

Suzanne Antonaros and Lilika Couri have conducted teacher development and foreign language school management seminars in Greece and abroad as co-directors of EDUCATIONAL & TRAINING CONSULTANTS. They are co-authors of On Stage, 1 (Athens, 1997), of Playway to English, Pre-Junior and Junior A, (L. Couri, H. Puchta, G. Gerngross), Cambridge University Press & Edition Helbling, 1997 & 2000, and of Teaching Young Learners: Action Songs, Chants and Games, Teachers' Resource Book and Portfolio 1, 2, 3, (L. Couri), Express Publishing, 2003, The Teacher As Manager and Making Your Lessons Memorable, Express Publishing, 2009. They are founding and active members of TESOL Greece and have served on its Board.

Θα βοηθούσε πολύ αν είχαμε και μερικές ασκήσεις στα ελληνικά. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρουν ασκήσεις σχετικά με το γραπτό λόγο για Επίπεδα Β1+

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Στα ελληνικά λοιπόν για τους καθηγητές/τριες όλων των άλλων γλωσσών. Η άσκηση αυτή είναι ειδικά για τον γραπτό λόγο για Επίπεδα Β1+. Ειδικότερα, μία άσκηση που βοηθάει τους μαθητές/τριες μας να διαβάσουν προσεκτικά και σταδιακά τις οδηγίες, να κάνουν

*...