Μόνιμες στήλες

Lilika Couri-Suzanne Antonaros
Lilika Couri-Suzanne Antonaros

Suzanne Antonaros and Lilika Couri have conducted teacher development and foreign language school management seminars in Greece and abroad as co-directors of EDUCATIONAL & TRAINING CONSULTANTS. They are co-authors of On Stage, 1 (Athens, 1997), of Playway to English, Pre-Junior and Junior A, (L. Couri, H. Puchta, G. Gerngross), Cambridge University Press & Edition Helbling, 1997 & 2000, and of Teaching Young Learners: Action Songs, Chants and Games, Teachers' Resource Book and Portfolio 1, 2, 3, (L. Couri), Express Publishing, 2003, The Teacher As Manager and Making Your Lessons Memorable, Express Publishing, 2009. They are founding and active members of TESOL Greece and have served on its Board.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήθελα μια δραστηριότητα που να αφορά εμάς τους καθηγητές/τριες

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλή καλή ιδέα,  και λίγο πριν αρχίσουν τα σχολεία, είναι μια καλή περίοδος για μια σχετική ενδοσκόπιση που θα μας ενδυναμώσει και θα μας βοηθήσει στο ξεκινημα της νέας σχολικής χρονιάς. Η άσκηση που προτείνουμε είναι καταρχήν άσκηση Συναισθηματικής Νοημοσύνης. ...