Γερμανικά

  • GlossoMobil Tour - Το Glossomobil ταξιδεύει στην Ελλάδα!
    Το Glossomobil ταξιδεύει στην Ελλάδα!  Μία γλώσσα, μία κουλτούρα κι ένα αυτοκίνητο... Το Glossomobil είναι ένα μοναδικό όχημα πολιτισμού, που για πρώτη φορά μεταφέρει μια ολόκληρη χώρα με τη γλώσσα και τα ιδιαίτερα...