Εξετάσεις - Γαλλικά

SORBONNE B1 - Sujets Mai 2011-corrigé écrits
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE B1 - Sujets Mai 2011 - Oraux
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE B2 - Sujets Décembre 2011 écrits
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE B2 - Sujets Décembre 2011- ÉPREUVE ORALE COLLECTIVE
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE B2 - Sujets Décembre 2011- ÉPREUVE ORALE INDIVIDUELLE
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE B2 - Sujets Mai 2011-corrigé écrits
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE B2 - Sujets Mai 2011 - Oraux
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE C1 - Sujets Décembre 2011 écrits
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE C1 - Sujets Décembre 2011 - Littérature - écrits
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE C1 - Sujets Décembre 2011 - Civilisation - Oraux
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
B2 - SORBONNE - ÉPREUVE D'EXPRESSION ÉCRITE (1)
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία
SORBONNE - B2- ÉPREUVE D'EXPRESSION ÉCRITE (2)
application/pdf icon Δείτε τα σχετικά αρχεία