Συνέντευξη Τίνας Ζωγοπούλου - Τα τουρκικά μια σύγχρονη γλώσσα

-Το όνομα Perugia-Τίνα Ζωγοπούλου είναι από το 1982 συνδεδεμένο με την υψηλού επιπέδου διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Πώς πήρατε την απόφαση να στραφείτε σε γλώσσες νέου ενδιαφέροντος, όπως τα τουρκικά, τα ρωσικά, τα κινέζικα και τα αραβικά;

Τ.Ζωγοπούλου -Είναι αλήθεια ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης χρειάζεται να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις των καιρών μας. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, την ενασχόληση με τις «γλώσσες του μέλλοντος», καθώς οι αντίστοιχες χώρες κερδίζουν έδαφος στις διεθνείς εξελίξεις. Ως προς τα τουρκικά, από το 2005 λειτουργούμε ως Ελληνοτουρκικό Κέντρο Γλώσσας και Πολιτισμού, είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι για όλη την Ελλάδα του Πανεπιστημίου Άγκυρας – TÖMER, το οποίο είναι ο μοναδικός κρατικός φορέας για τη διδασκαλία της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας και για την Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας. Διοργανώνουμε δύο φορές το χρόνο τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στην Αθήνα (Δεκέμβριο και Ιούνιο), ενώ με το νέο σύστημα Εξετάσεων από απόσταση οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμμετέχουν στις ημερομηνίες που αυτοί επιθυμούν. Τα επίπεδα γνώσης της τουρκικής γλώσσας είναι: α) βασικό επίπεδο TEMEL 2 (A1), TEMEL 4 (A2), β) μεσαίο επίπεδο ORTA 4 (B1), γ) ανώτερο επίπεδο YÜKSEK 2 (B2),  YÜKSEK 4 (Γ1). Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής μας, όπως και των συνεργαζόμενων με εμάς σχολείων σε όλη την Ελλάδα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές του Πανεπιστημίου  Άγκυρας – TÖMER. Τα παρεχόμενα αυτά διπλώματα είναι αντίστοιχου κύρους με τα διπλώματα του Πανεπιστημίου του Cambridge για τα αγγλικά, του Πανεπιστημίου της Perugia για τα ιταλικά, του Instituto Cervantes για τα ισπανικά, κ.ο.κ. 

-Ποιοί είναι οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές για αυτές τις «ανεξερεύνητες γλώσσες» και κυρίως για τα Τουρκικά;

Τ.Ζωγοπούλου -Είναι άτομα όλων των ηλικιών, επαγγελμάτων και ενδιαφερόντων... Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, όπως και οι εμπορικές και επιχειρηματικές μεταξύ τους δραστηριότητες βελτιώνονται με ταχύτατο ρυθμό. Οι Έλληνες εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για όλες αυτές τις γλώσσες (τουρκικά, ρωσικά, κινέζικα, αραβικά), ακριβώς επειδή η γνώση των γλωσσών αυτών είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα ακόμα και στη διεθνή αγορά εργασίας. Αντίστοιχο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα υπάρχει και στην Τουρκία, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη. Όπως και οι Τούρκοι, έτσι και οι Έλληνες ενδιαφέρονται για παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε Τουρκικά Πανεπιστήμια.

-Εσείς, σε προσωπικό επίπεδο, γνωρίζετε την τουρκική γλώσσα;

Τ.Ζωγοπούλου -Αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις, εάν δεν είναι αποφάσεις «καρδιάς», είναι καταδικασμένες εξαρχής να αποτύχουν. Εμπλέκομαι πάντα συναισθηματικά σε ό, τι επιχειρώ. Δεν θα ήταν δυνατόν να καταπιαστώ με αυτή τη δραστηριότητα και να εργάζομαι και να συνεργάζομαι με μια χώρα της οποίας τη γλώσσα αγνοώ. Έγινα από την αρχή η πλέον ένθερμη μαθήτρια των τμημάτων διαδασκαλίας τουρκικών και τώρα πια μπορώ να πω πως χειρίζομαι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τη γλώσσα. Και για μένα την ίδια ήταν μια μοναδική εμπειρία το να μάθω τουρκικά, κάτι διαφορετικό από τις «δυτικές» γλώσσες που έως τότε γνώριζα. Αντιλήφθηκα την ύπαρξη εντελώς νέων γλωσσικών και πολιτισμικών οριζόντων, ένας άλλος κόσμος που μέχρι τότε αγνοούσα, καθώς δεν ανήκω στους Έλληνες με καταγωγή από Μικρά Ασία ή Κωνσταντινούπολη.

-Κατά την άποψή σας, θεωρείτε πως η τουρκική γλώσσα είναι δύσκολη για τους Έλληνες μαθητές; Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά και ποιες οι διαφορές που έχουν οι δυο γλώσσες;

Τ.Ζωγοπούλου -Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, απλά διαφορετική. Έχουμε πολλές κοινές λέξεις, εκφράσεις και παροιμίες. Εάν από τα πρώτα μαθήματα γίνουν κατανοητά το πώς «λειτουργεί» η τουρκική (συγκολλητική γλώσσα) και η αντίστροφη σύνταξη (το ρήμα στο τέλος της πρότασης κλπ) σε σύντομο χρονικό διάστημα ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο. 

-Ποια είναι η μορφή συνεργασίας-ενημέρωσης με τα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της Ελλάδας αναφορικά με αυτές τις γλώσσες;

Τ.Ζωγοπούλου -Παρέχουμε στα ενδιαφερόμενα κέντρα ξένων γλωσσών σε πανελλαδικό επίπεδο την τεχνογνωσία μας για αυτές τις γλώσσες, την ενημέρωση για τις εκδόσεις βιβλίων εκμάθησής τους (ΕΚΔΟΣΕΙΣ PERUGIA-TINA ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ), καθώς εκδίδονται βιβλία γραμματικών ιταλικής, ισπανικής, τουρκικής και ρωσικής γλώσσας. Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις γλώσσες αυτές είναι ραγδαία και, όπως παρατηρούμε, ο αριθμός των ενδιαφερομένων διπλασιάζεται από χρόνο σε χρόνο. Tα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της Ελλάδας μπορούν να ενημερωθούν πλήρως για την ένταξη τμημάτων εκμάθησης των γλωσσών αυτών από την ιστοσελίδα www.perugia.edu.gr