Πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE Μαΐου 2024


Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE Μαΐου 2024 του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

Eξέταστρα

Προθεσμία εγγραφών

ECCE

25 Μαΐου 2024

182 €

29/2/2024

ECPE

26 Μαΐου 2024

202 €

29/2/2024


  • Oι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής υποβάλλουν τις δηλώσεις συμμετοχής και καταβάλλουν τα εξέταστρα των μαθητών τους online, μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS.
  • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι εγγράφονται online μέσω της ιστοσελίδας μας:

www.hau.gr

espa