Εκδηλώσεις

TESOL Greece Colloquium on Specific Learning Differences with the support of IP&SEN IATEFL & BELTA Belgium
24 - 25 November, 2018 “Dare To Be Different: Learn, Develop, Succeed”  
ΙNTERNATIONAL PUBLISHERS EXHIBITIONS Spring 2018 Exhibitions
Tesol Greece - 39th ​Annual International Convention
3- 4th March 2018 Be Creative and Inspire!
5η Ημερίδα ÖSD Αθήνα
Αθήνα : Κυριακή 4 Φεβρουαρίου - Σχολή Μωραίτη
Colloquium on Young Learners with the support of
21- 22 October 2017 Innovations in ELT for children and teenagers