Πίνακες Εξετάσεων

Common European Framework  A1 A2
B1
B2 C1 C2
CAMBRIDGE ESOL   KET
PET
FCE
CAE
CPE
MICHIGAN EXAMS       ECCE
  ECPE
HAU     BCCE
 
ALCE
 
University of Central Lancasire - UCLAN Exams     Level B1
 Level B2
Level C1
Level C2
City & Guilds  Preliminary Access
Achiever
Communicator
Expert
Mastery
Pearson Tests of English     Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)     B1 + B2 ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΒΑΘΜΜΙΣΜΕΝΟ ΤΕΣΤ
Γ1
 
Trinity Exams (ISE)     Level I
Level II
Level III
 Level IV
ESB     Level B1 Level B2
Level C1
Level C2
TIE - Test of Interactive English  Level A1
Level A2
Level B1
Level B2
Level C1
Level C2
IELTS Cambridge  

IELTS 4-4.5
IELTS 5-6
IELTS 6.5-8
IELTS 8+
BULATS Cambridge ESOL  0-19 20-39
40-59
60-74
75-89
90-100
BEC Cambridge ESOL     Preliminary
Vantage
Higher
 
TOEIC      405+ 505+
785+
905+
EDI ESOL International  Entry Level 1 (JETSET 2)
 Entry Level 2 (JETSET 3) Entry Level 3 (JETSET 4)
 Level 1 (JETSET 5) Level 2 (JETSET 6)  
Common European Framework  A1 A2
B1
B2 C1 C2
DELF  A1 Prim
A2 Prim
B1
B2 C1 C2
Sorbonne  
B1 B2 1
2
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)     B1 + B2 ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΒΑΘΜΜΙΣΜΕΝΟ ΤΕΣΤ
Γ1
 
Common European Framework  A1 A2
B1
B2 C1 C2
GOETHE- ZERTIFICAT FIT IN DEUTSCH Fit 1
Fit 2
 
     
Goethe Zertifikat B1: ZD für Jugendliche     ZD j
     
GOETHE ZERTIFIKAT: START DEUTSCH SD1 SD2  
     
GOETHE ZERTIFIKAT B1: ZERTIFIKAT DEUTSCH    
ZD
     
GOETHE ZERTIFIKAT    
 
B2 C1 C2 ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG
KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM    
 
    KDS
GROßES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM    
 
    GDS
ab2012 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GDS           GDS
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)     B1 + B2 ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΒΑΘΜΜΙΣΜΕΝΟ ΤΕΣΤ
Γ1
 
espa