Αγγλικά

 • Back to school: 10 ideas to promote reading
  Nóra Wünsch-Nagy
  If you write a list of objectives for this school term, I'm sure 'reading' is on your list. Getting your students to read more in English is one of the greatest successes you can achieve. We are all aware of the benefits...
 • 5 ways to supercharge your primary classroom
  Alexandra Purcell
  How can we ensure our primary learners are motivated, engaged, and excited about learning English? In this blog post we will explore 5 tried and tested tips to bring our teaching materials to life! We will look at pr...
 • 5 things I wish I’d known about teaching teens writing
  Angela Piedrola Ortiz
  According to Mark Twain “Writing is easy. All you have to do is cross out the wrong words”. However, this is not a common thought among teenagers, who generally believe that writing is something complex. This way o...
 • Pragmatics in Play - Drama activities can help keep the classroom relevant in the digital age
  Alice Savage
              I love my language app! This is coming from an English language teacher who fears for her job in an era when technology can provide personalized instruct...
 • Οι πιο σημαντικές δεξιότητες για το μέλλον του παιδιού
  By the British Council
  Βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής από μικρή ηλικία, συμβάλλουμε σημαντικά στη διαμόρφωση της «σχολικής ετοιμότητας» αλλά θέτουμε τα θεμέλια για τη μελλοντική τους ανεξαρτησία και επιτυχία. Επιτρέποντας σ...
 • Reading strategies: Ask questions from your text
  Nora Nagy
  What are the most practical reading strategies you can share with your students? We asked ourselves this question and came up with 8 different approaches which we will share with you throughout the year. Reading in a for...
 • Lindsay Clandfield - Using microbreaks in online teaching
  Lindsay Clandfield
  During the pandemic, millions of students have been thrown into online versions of their classes and the results have varied. What has become clear is that following an online lesson on a screen from home can be more tax...
 • Halloween activities
  Graham Stanley
  October 31 is Halloween and is now celebrated in many countries around the world, but do you know anything about the origins of this scary special day? Read the article and find out. Check out our collection of classr...
 • Teaching in the socially distanced classroom - Practical ideas for teaching levels B1-C1
  Practical ideas for teaching levels B1-C1 During lockdown, learners have had to be more self-sufficient, take responsibility for their learning, and manage their own time. They have had no choice but to work out prob...
espa