Αγγλικά

 • ‘Adapting your coursebook for learners with SpLDs’ : report of a workshop
  Dr Anne Margaret Smith
  Last month 60 teachers gathered at a workshop facilitated by Anastasia Metallinou and Anne Margaret Smith to discuss how English language course books can be adapted to make the lessons more accessible to dyslexic member...
 • New Cambridge English FC app
  New Cambridge English FC app Cambridge English FC makes users the captain of Cambridge English football team FC – our fun, new learning game. Answer English pronunciation and vocabulary questions to help your team pass t...
 • Helping Students To Learn the Vocabulary That We Teach Them
  Johanna Stirling
  Copyright © Johanna Stirling 2003 Introduction If only students could use all the vocabulary1 that we taught them! This paper attempts to explore ways in which we can encourage our students to systematically and e...
 • Question: I don't usually celebrate Valentine's Day, but I think I would like to this year. Could you suggest an activity?
  Lilika Couri-Suzanne Antonaros
  Answer: It's true that Valentine's Day isn't part of every language learner's culture and tradition. However, just about all of the world has adopted it, as it does give the opportunity to people to "celebrate" love and...
 • Η PEOPLECERT εξαγόρασε την πιστοποίηση City & Guilds και εισέρχεται δυναμικά στην παγκόσμια αγορά πιστοποίησης γνώσεων ξένων γλωσσών
  Δελτίο Τύπου  Η PEOPLECERT εξαγόρασε την πιστοποίηση City & Guilds και εισέρχεται δυναμικά στην παγκόσμια αγορά πιστοποίησης γνώσεων ξένων γλωσσών Στην εξαγορά των δικαιωμάτων της πιστοποίησης γνώσεων τη...
 • How should kids learn English: through Old MacDonald’s farm or Ali Baba’s farm?
  Joan Kang Shin
  Children love to sing songs. Think about the time when you were a child. What was your favorite song? What songs did you learn at home and at school? Traditional children’s songs introduce children to the world around th...
 • Six reasons TED Talks make great English lessons
  Daniel Barber
  TED became popular around the same time as Twitter, so it may come as a surprise to the millions of enthusiastic fans to meet people who haven’t heard of it. TED Talks aren’t quite as ubiquitous as funny-cat videos but t...
 • Tips for Managing the Young Learner Classroom
  How do you think about your young learners? First things first, try to get into the mind of a child by imagining yourself when you were six years old. Connect to yourself as a young learner. Take a deep breath, close you...
 • NOCN-NOCN-NOCN on Heaven’s Door
  Sylvia Kar
  Since not all ESOL qualifications are equal, we must choose carefully from the wide selection available. A relatively new examination on the ESOL market is the NOCN examination, offering levels B1, B2,C1, C2, from Interm...
espa